Kompetens, Kontroll, Kvalitet - Winproxy!!

Våra Prisvärda Tjänster

Redovisning: Löpande bokföring, bokslut, löner, betalningar till leverantörer, kontroll av betalning från kunder med uppföljning etc. Rapporter tas fram för att hålla dig ständigt uppdaterad om ditt företags ekonomiska situation. Du kommer regelbundet att erhålla sammanställningar av ditt företags bokföring.

Skatt: Deklarationer, vinstmaximering, skatteberäkningar och skatteutfall etc.

Osäkerhet: Känns det jobbigt att inte veta om det kommer finnas pengar för att betala skatten den 12:e eller era löner den 25:e? winproxy kan erbjuda verktyg i form av löpande prognoser för att minimera den ekonomiska osäkerheten i din verksamhet.

Debitering: Eftersom att winproxy är ett litet företag, debiteras låga priser. Antingen betalar du ett lågt löpande pris alternativt kommer vi överens om ett lågt fast pris per månad. Det är viktigt att i alla avseenden konstruera lösningar som passar just din verksamhet.

 

 
 
   
Copyright © 2007 winproxy.se - info@winproxy.se